Przedszkole w Witoszowie Dolnym

58-100 Świdnica

Witoszów Dolny 59

Telefon: 74 853-83-04

              534 048 200

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 1778817
  • Do końca roku: 159 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!
 • Kartka z kalendarza

 • Kalendarium

  Czwartek, 2024-07-25

  Imieniny: jakuba, Krzysztofa

O przedszkolu

WITAMY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ!

 

To przedszkole jest lubiane, wszystkim chyba dobrze znane.
Tu jest miło i wesoło, wszyscy są szczęśliwi wkoło.
Jest zabawek cała masa, kolorowa każda klasa,
a w niej pani roześmiana czeka na nas już od rana.
By się bawić, trochę uczyć, nikt nie może się tu smucić.
Są zjeżdżalnie, klocki, piłki, samochody i drabinki.
Czy już wiecie o czym mowa? O przedszkolu z Witoszowa!

 

 1. I.                   Warunki  lokalowe.

            Przedszkole Gminne w Witoszowie Dolnym jest placówką publiczną, organem prowadzącym jest Gmina Świdnica, a nadzorującym Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Przedszkole od 1 wrzenia 2002 usytuowane było w piętrowym budynku należącym do Szkoły Podstawowej z osobnym wejściem. Przedszkole zajmowało część parteru, dwie sale zabaw, szatnia, łazienka dziecięca oraz gabinet dyrektora.

Kiedy objęłam stanowisko dyrektora, do przedszkola uczęszczało około trzydzieścioro dzieci, niepełne dwie grupy, placówka była czynna zaledwie pięć godzin i pracowały w niej trzy osoby. Do przedszkola uczęszczały dzieci z Witoszowa Dolnego, Górnego i okolicznych wsi - Modliszów, Pogorzała, Komorów, Słotwina .

Nie zwracając jednak uwagi na to, jakie będą jej dalsze losy, wprowadzałam nowości w  ofercie wychowawczej: zróżnicowane zajęcia, wycieczki, warsztaty z rodzicami, ciekawe zabawy.

Z roku na rok zaczynało przybywać dzieci, a w związku z tym nauczycieli i personelu.

A że życie nie znosi pustki, to powstał problem - zrobiło się ciasno. I tak, w przedszkolnym kalendarium możemy przeczytać, że:

- w roku 2013 dochodzi trzecia grupa, która zostaje usytuowana w sali w budynku szkoły, funkcjonują trzy oddziały , wydłużyłam czas pracy przedszkola od godziny 7.00 do 15.00. Łącznie do przedszkola uczęszczało 75 dzieci.

-  w roku 2014, pozostajemy w budynku szkolnym,

- w roku 2015 przeprowadzamy się do nowo przystosowane salki przy parafii, W związku z sugestiami rodziców udało mi się czas pracy przedszkola wydłużyć do godziny 16.30

- w roku 2016 przenosimy się do łącznika pomiędzy szkołą a halą sportową,

- w roku 2017 wracamy do budynku szkolnego i pozostajemy w nim w roku 2018,

- w czerwcu 2019 roku, na czas remontu, „bytujemy” w hali sportowej, w świetlicy wiejskiej Leśniczówka  oraz w dalszym ciągu przebywamy w salce przy parafii

- od 16 grudnia 2019 roku cztery grupy - setka dzieci - uczęszczają do nowo wyremontowanego budynku.

-  w czerwcu 2020 roku dwadzieścioro pięcioro dzieci zostaje przeniesione  do nowo wyremontowanej salki przy świetlicy wiejskiej w Komorowie – mamy 2 lokalizacje.

Podczas każdej przeprowadzki sale były wyposażone w meble, pomoce dydaktyczne co dawało  poczucie bezpieczeństwa rodzicom i dzieciom.

Obecnie przedszkole prowadzi 4 grupy w Witoszowie Dolnym - 100 dzieci w wieku od 3 do 6 lat oraz oddział przedszkolny w Komorowie. 

Zagospodarowałam nieużytkowy teren przy budynku przedszkola na ogródek przedszkolny. Ogródek usytuowany jest z dala od ruchliwej ulicy, jest wyposażony w sprzęt do zabawy. Teren zabaw został ogrodzony dla bezpieczeństwa dzieci uwzględniając dzieci młodsze.  

Posiłki przygotowywane są przez firmę cateringową, która serwuje wyjątkowo smaczne posiłki dla dzieci uwzgledniające wszelkie wytyczne, a przy tym indywidualne wymagania dietetyczne wychowanków, zgodnie z zaleceniami lekarza.

Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-16.30 . Przerwa wakacyjna obowiązuje wg  wcześniejszych ustaleń.

Przedszkole prowadzi nieodpłatną działalność wychowawczo-dydaktyczną w zakresie wychowania przedszkolnego, w wymiarze 5 godzin, w godzinach od 8:00 do 13:00. Pozostały czas przebywania dzieci w przedszkolu jest odpłatny, a wysokość opłaty regulują odrębne przepisy.

Praca dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza planowana jest zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

W przedszkolu pracują wykwalifikowani pracownicy pedagogiczni oraz oddany dzieciom personel administracyjno-obsługowy.

Placówka zatrudniała w latach 2007/2008: 1 nauczycielka wychowania przedszkolnego bez żadnych dodatkowych kwalifikacji oraz 1 katechetka i 1 woźna zatrudniona na  ½ etatu.

Obecnie pracuje:

- 8 nauczycielek wychowania przedszkolnego,  w tym:

- 1 nauczycielka posiada kwalifikacje do prowadzenia języka angielskiego,

- 4 nauczycielki posiadają kwalifikacje do prowadzenia j. migowego

- 1 nauczyciel posiada kwalifikacje: terapia pedagogiczna,

- 1 nauczycielki posiada kwalifikacje : nauczyciel rytmiki

ponadto zatrudnieni są:

- nauczyciel  katecheta , logopeda , psycholog, pedagog specjanly

- 5 pań – woźne oddziałowe,

- 2 panie pomoce nauczyciela,

- 1 pani obsługa administracji

- koserwator

Wszyscy pracownicy przedszkola dostrzegają znaczenie edukacji przedszkolnej i jej efektywności w indywidualnym rozwoju dziecka dzięki temu dzieci czują się ważne i bezpieczne. Zaangażowanie kadry pedagogicznej i personelu przedszkola umożliwia ciągły rozwój placówki i wypracowanie strategii jej działania na miarę twórczego przedszkola XXI wieku.

 

 1. II.                Wizja przedszkola.

PRZEDSZKOLE JEST MIEJSCEM DOBREJ ZABAWY, MĄDROŚCIĄ, SZCZĘŚCIEM, RADOŚCIĄ.

 • Będziemy atrakcyjnym miejscem nauki, zabawy i nawiązywania relacji z innymi, otwartym na inicjatywy wszystkich członków społeczności przedszkolnej.
 • Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego, będziemy proponować różnorakie działania integrujące to środowisko.
 • Utrzymamy wysoki poziom kształcenia i wychowania.
 • Będziemy poszerzać i unowocześniać bazę dydaktyczną przedszkola.
 1. III.             Misja przedszkola.
 • Jesteśmy przedszkolem, w którym wspierany jest wszechstronny rozwój dziecka.
 • Wierzymy, że człowiek stanowi jedność ciała, umysłu, uczuć, emocji  i ducha.
 • Szanujemy  odrębność każdego dziecka, uwzględniając w pracy wychowawczej jego indywidualne potrzeby.
 • Kształtujemy umiejętność współżycia z innymi ludźmi oraz odróżniania dobra od zła.
 • Dbamy o bezpieczeństwo dzieci.
 • Rozwijamy zainteresowania i przygotowujemy do dalszych etapów edukacyjnych stosując nowatorskie metody pracy.
 • Umożliwiamy udział w kulturze a także zachęcamy do kreatywności.
 • Uczymy zdrowego stylu życia.
 • Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażkami.
 •         Stawiamy na szczęśliwe dzieciństwo i na wszechstronny rozwój. Pragniemy, aby nasze dzieci były zdrowe, bezpieczne, kochane i szanowane. Pragniemy, żeby w przyszłości umiały się wykazać mądrością życiową, otwartością na siebie i innych, kreatywnością i Wielkim Sercem.