Przedszkole w Witoszowie Dolnym

58-100 Świdnica

Witoszów Dolny 59

Telefon: 74 853-83-04

              534 048 200

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 1778824
  • Do końca roku: 159 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!
 • Kartka z kalendarza

 • Kalendarium

  Czwartek, 2024-07-25

  Imieniny: jakuba, Krzysztofa

Grupy młodsze

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu w Witoszowie Dolnym dla grup młodszych

7.00 –  8.00 Schodzenie się dzieci. Zabawy i czynności swobodnie podejmowane przez dzieci. Udział dzieci w zabawach inspirowanych przez nauczycielkę. Zabawy i zajęcia indywidualne i w małych grupach. Praca z dzieckiem zdolnym oraz praca wyrównawczo-stymulacyjna.

8.00 – 13.00 REALIZACJA TREŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ

8.00 – 8.30 Zabawy integracyjne w grupie i ćwiczenia  wspierające rozwój dziecka (np. ćwiczące funkcje poznawcze, percepcje, grafomotorykę). Prowadzenie obserwacji pedagogicznej. Zabawy dowolne, kontakty indywidualne, rozmowy kierowane, zabawy dydaktyczne, gry i zabawy stolikowe, zabawy integracyjne, zabawy ruchowe, rozmowy kierowane z dziećmi zgodne z tematyką kompleksową i zainteresowaniami dzieci.

8.30 – 8.50 Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne, ćwiczenia logorytmiczne.

8.50 – 9.00 Przygotowanie do śniadania: czynności higieniczne i sanitarne w łazience.

9:00 – 9:30 Śniadanie – kształtowanie nawyków higienicznych i kulturalnych. Prace porządkowe po śniadaniu. Czynności higieniczne i sanitarne w łazience.

9.30 – 10.00 Zabawy dydaktyczne i zajęcia organizowane z całą grupą wg założeń podstawy programowej zgodnie programem wychowania przedszkolnego przy wykorzystaniu przygotowanych przez nauczyciela materiałów i środków dydaktycznych. Tworzenie okazji do działań z wykorzystaniem róznych technik twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dziecka.

10.00 – 11.30 Wyjście na spacer lub do ogrodu przedszkolnego. Czynności samoobsługowe, nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapinania guzików, suwaków - doskonalenie czynności. Swobodne zabawy w ogrodzie przedszkolnym podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem urządzeń ogrodowych i sprzętu sportowego lub zabawy organizowane przez nauczyciela, zabawy ruchowe na powietrzu, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze.

11.30 – 11.45 Język angielski

11.45 – 12.00 Przygotowanie do obiadu: czynności higieniczne i sanitarne w łazience.

12.00 – 12.30 Obiad – kształtowanie nawyków higienicznych i kulturalnych. Prawidłowe posługiwanie się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole. Dbałość o zdrowie.

12.30 – 13.00 Odpoczynek dzieci z wykorzystaniem wybranych technik relaksacyjnych, słuchanie muzyki, słuchanie głośnego czytania przez nauczyciela lub nagranej literatury dziecięcej.

13.00 – 14.15 Zabawy dowolne wynikające z zainteresowań dzieci, gry i zabawy stolikowe, zabawy integracyjne, zabawy ruchowe ze śpiewem, tańcem. Indywidualna praca stymulująca z dzieckiem zdolnym lub praca wyrównawczo-stymulacyjna – dostosowanie zadań do możliwości dzieci. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

14.15  – 14.30 Przygotowanie do podwieczorku: czynności higieniczne i sanitarne w łazience.

14.30 – 15.00  Podwieczorek – wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych związanych ze spożywaniem posiłków.

15.00 – 16.30 Zabawy samodzielne w kącikach zainteresowań w sali lub zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Bezpieczeństwo i zgodna zabawa dzieci. Kontakty indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.