Przedszkole w Witoszowie Dolnym

58-100 Świdnica

Witoszów Dolny 59

Telefon: 74 853-83-04

              534 048 200

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 1778867
  • Do końca roku: 159 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!
 • Kartka z kalendarza

 • Kalendarium

  Czwartek, 2024-07-25

  Imieniny: jakuba, Krzysztofa

DOBRY START PRZEDSZKOLAKÓW

Dobry start przedszkolaków z Gminy Świdnica

Mamy ogromną przyjemność poinformować, że projekt pod nazwą „Dobry start przedszkolaków z Gminy Świdnica” (numer projektu FEDS.08.01-IZ.00-0070/23) otrzymał wsparcie finansowe ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (Priorytet 8. Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku, Działanie 8.1. Dostęp do edukacji).

 

Projekt realizowany jest w partnerstwie Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego i Gminy Świdnica, organów prowadzących  przedszkola, które są objęte wsparciem w ramach projektu. Są to cztery przedszkola:

- Niepubliczne Przedszkole „Zielona Kraina” w Krzyżowej;

- Przedszkole „Bajkowa Dolinka" w Pszennie;

- Przedszkole w Witoszowie Dolnym;

- Przedszkole w Bystrzycy Dolnej.

 

W projekcie wezmą udział nauczycielki wychowania przedszkolnego oraz dziewczynki i chłopcy w wieku od 3 do 6 lat  z wyżej wymienionych przedszkoli. Zaplanowano również udział dzieci z niepełnosprawnościami.

 

Cele projektu:

1) zapewnienie 420 dzieciom w wieku od 3 do 6 lat  z obszarów wiejskich równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji, w tym edukacji włączającej, w oparciu o nowoczesne formy, metody i technologie oraz rozwój kompetencji kluczowych umiejętności społeczno - emocjonalnych i umiejętności przyszłości, o których mowa w Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030,

2) wzmocnienie kwalifikacji i umiejętności kadry pedagogicznej przedszkoli, w szczególności w obszarze edukacji włączającej, zielonych i cyfrowych kompetencji, tak aby placówki mogły dostosować ofertę edukacyjną do zapotrzebowania rynku pracy, zmieniających się trendów gospodarczych, społecznych i demograficznych oraz wyzwań ekologicznych.

 

Zadania, które będą realizowane w ramach projektu:

 • Zajęcia rozwijające umiejętności kluczowe i społeczno - emocjonalne w przedszkolu i poza przedszkolem (w centrach edukacji, muzeach, podczas wyjazdów krajoznawczych),
 • działania wspierające zdrowie psychiczne dzieci - wsparcie uczniów z potrzebami o kształceniu specjalnym, utworzenie kącików wyciszenia, adaptacje na potrzeby dzieci ze specjalnymi potrzebami,
 • działania z zakresu edukacji ekologicznej, kształtujące kompetencje zielone i kompetencje przyszłości, w tym akcje lokalne na rzecz środowiska,
 • działania na rzecz budowania i wzmacniania wśród przedszkolaków umiejętności STEM/STEAM, z wykorzystaniem metody STREAM,
 • zakup wyposażenia i/lub doposażenia przedszkoli w pomoce dydaktyczne,
 • kursy, studia podyplomowe i inne formy wsparcia rozwijające umiejętności zawodowe i społeczne kadry pedagogicznej.

 

 

 

 

Rezultaty projektu:

 • przygotowanie 420 dzieci do podjęcia nauki w szkole, wzmocnienie ich kompetencji kluczowych i umiejętności społecznych, co w konsekwencji przyczyni się do wyrównywania różnic edukacyjnych dzieci z obszarów wiejskich,
 • rozwój umiejętności zawodowych 38 nauczycielek przedszkoli objętych wsparciem,
 • upowszechnienie ważności roli przedszkola w rozwoju dziecka oraz budowania społeczeństwa obywatelskiego i gospodarki opartej na wiedzy.

 

Całkowity koszt projektu: 2 080 722,00 zł

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 1 637 081,00 zł

Biura Projektu:

 • Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego

Krzyżowa 7, 58-112 Grodziszcze;

biuro.projektu@krzyzowa.pl

tel. 74 850 00 123

 

tel. 74 852 30 67 wew. 323

 

#FunduszeUE

#FunduszeEuropejskie

#funduszeuedolnoslaskie.pl

Dobry start przedszkolaków z Gminy Świdnica

 

Mamy ogromną przyjemność poinformować, że projekt pod nazwą „Dobry start przedszkolaków z Gminy Świdnica” otrzymał wsparcie finansowe ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Projekt realizowany jest w partnerstwie Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego i Gminy Świdnica.

W projekcie wsparciem objęte zostaną dzieci  i kadra pedagogiczna z czterech przedszkoli: Przedszkola „Zielona Kraina” w Krzyżowej, Przedszkola „Bajkowa Dolinka" w Pszennie, Przedszkola w Witoszowie Dolnym oraz Przedszkola w Bystrzycy Dolnej.

Cele projektu:

- zapewnienie 420 dzieciom w wieku od 3 do 6 lat  z obszarów wiejskich równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji, w tym edukacji włączającej, w oparciu o nowoczesne formy, metody i technologie oraz rozwój kompetencji kluczowych umiejętności społeczno - emocjonalnych i umiejętności przyszłości, o których mowa w Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030,

- wzmocnienie kwalifikacji i umiejętności 38 nauczycielek przedszkoli, w szczególności w obszarze edukacji włączającej, zielonych i cyfrowych kompetencji.

W  ramach projektu realizowane będą:

- zajęcia rozwijające umiejętności kluczowe i społeczno - emocjonalne  dzieci,

- działania wspierające zdrowie psychiczne dzieci

- wsparcie dzieci z potrzebami o kształceniu specjalnym,

- działania z zakresu edukacji ekologicznej, kształtujące kompetencje zielone i kompetencje przyszłości, w tym akcje lokalne na rzecz środowiska,

- działania na rzecz budowania i wzmacniana wśród przedszkolaków umiejętności STEM/STEAM,

- zakup wyposażenia i/lub doposażenia przedszkoli w pomoce dydaktyczne,

- kursy, studia podyplomowe i inne formy wsparcia rozwijające umiejętności zawodowe i społeczne kadry pedagogicznej.

Rezultaty projektu:

 • przygotowanie 420 dzieci do podjęcia nauki w szkole,
 • rozwój umiejętności zawodowych 38 nauczycielek przedszkoli objętych wsparciem,
 • upowszechnienie ważności roli przedszkola w rozwoju dziecka oraz budowania społeczeństwa obywatelskiego i gospodarki opartej na wiedzy.

Całkowity koszt projektu: 2 080 722,00 zł

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 1 637 081,00 zł

Biura Projektu:

 • Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego

Krzyżowa 7, 58-112 Grodziszcze;

biuro.projektu@krzyzowa.pl

tel. 74 850 00 123

 

 • Gminny Zespół Oświaty, ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica; gzo@gmina.swidnica.pl

tel. 74 852 30 67 wew. 32