Przedszkole w Witoszowie Dolnym

58-100 Świdnica

Witoszów Dolny 59

Telefon: 74 853-83-04

              534 048 200

Rekrutacja 2023/2024

Komunikat dotyczący rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

 

KOMUNIKAT  DYREKTORA PRZEDSZKOLA  W WITOSZOWIE DOLNYM

O LICZBIE WOLNYCH MIEJSC NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Podstawa prawna:

art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2021, poz.1082)

 

Dyrektor Przedszkola  w Witoszowie Dolnym informuje, że nabór do przedszkola na rok szkolny 2023/2024

na wolne miejsca będzie przeprowadzony w dniach:

01.03.2023r do dia 31.03.2023r.

 

Liczba wolnych miejsc na rok szkolny 2023/2024 wynosi 37 w tym:

Przedszkole w Witoszowie Dolym  - 29 miejsc

oddział w Komorowie - 8 miejsc

Jednocześnie Dyrektor Przedszkola  informuje, że deklarację o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej złożyło 85 rodziców dzieci już uczęszczających do tutejszego przedszkola w tym: Przedszkole w Witoszowie Dolym - 71, oddział w Komorowie - 14

 

Renata Piotrowska 
Dyrektor Przedszkola

 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 prowadzona jest 

wg. Zarządzenie Wójt Gminy Świdnica oraz podanego harmonogramu.

 

Wnioski dostępne będą od 01.03.2023r.

w sekretariacie lub na stronie internetowej przedszkola w zakładce Rekrutacja

 

Przypominamy, że wniosek musi być podpisany przez obojga rodziców/prawnych opiekunów.

Prosimy o uważne czytanie druków i dokładne ich wypełnienie. 

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie. 


 

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod wskazanymi numerami telefonów:

74/853 83 04 lub 534 048 200