Przedszkole w Witoszowie Dolnym

KWALIFIKACJE I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI O TEMATYCE ZDROWOTNEJ/RUCHOWEJ

 

22 LISTOPAD 2013 - 02 MARZEC 2014 - KURS DOSKONALĄCY "NAUCZYCIEL RYTMIKI I

                                                                 ZAJĘĆ MUZYCZNO-TERAPEUTYCZNYC W

                                                                 EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKONEJ

                                                                 - MGR ILONA GAWRON


22 STYCZEŃ 2014 - SZKOLENIE BHP CAŁEJ KADRY PRZEDSZKOLA

 

LUTY 2014 - SZKOLENIE Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY - CAŁA KADRA NAUCZYCIELSKA