Przedszkole w Witoszowie Dolnym

58-100 Świdnica

Witoszów Dolny 59

Telefon: 74 853-83-04

              534 048 200

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 1483277
  • Do końca roku: 93 dni
  • Do wakacji: 266 dni
 • Kartka z kalendarza

 • Kalendarium

  Piątek, 2023-09-29

  Imieniny: Michaliny, Michała

Roczny Plan Pracy Przedszkola 2022/2023

Roczny plan pracy Przedszkola w Witoszowie  Dolny  na rok szkolny 2022/ 2023

 

Roczny Plan Pracy Przedszkola zatwierdzono do realizacji na zebraniu  Rady Pedagogicznej w dniu 15.09.2022r. – Uchwała nr 3/2022/2023 załącznik nr 1

ZADANIE  I

 • Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro, kształtowanie właściwych postaw społecznych.

 ZADANIE  II

 • Stymulowanie rozwoju dzieci poprzez kształcenie ich zainteresowań z zakresu pojęć matematycznych z wykorzystaniem zabaw edukacyjnych z elementami kodowania, programowania.

ZADANIE  I

Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro, kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego.

DOSKONALENIE NAUCZYCIELI:

 1. Udział w webinariach, kursach wzbogacających wiedzę z zakresu kształtowania postaw prospołecznych.
 2. Udział w szkoleniach z tematyki rozwijania umiejętności społecznych oraz komunikacji interpersonalnych.
 3. Kształtowanie pozytywnych postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno - szkolenie zdalne

Termin realizacji: IX-XII.2022 r.

Osoba odpowiedzialna: Wszyscy nauczyciele, dyrektor placówki.

DOSKONALENIE WARSZTATU PRACY:

 1. Wykorzystanie literatury oraz pomocy dydaktycznych znajdujących się w placówce z zakresu psychologii, socjologii i pedagogiki.

Termin realizacji: cały rok

Osoby odpowiedzialne: wszyscy nauczyciele

 1. Poszerzenie bazy dydaktycznej przedszkola o nowe pomoce do realizacji zadania .

Termin realizacji: na bieżąco

Osoby odpowiedzialne: Dyrektor placówki

 

PRACA Z WYCHOWANKAMI:

SPOSOBY REALIZACJI:

TERMINY:

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:

Stworzenie przez nauczyciela wraz z dziećmi kodeksu przedszkolaka, zawierającego zbiór zasad obowiązujących w przedszkolu. Umieszczenie kodeksu w widocznym miejscu na sali. Motywowanie dzieci do respektowania zasad i kształtowanie umiejętności samokontroli.

Wrzesień

Wszyscy nauczyciele

Obchody wybranych świąt z „Kalendarza świąt nietypowych”, m.in.: Dzień Pierwszej Pomocy, Dzień Seniora, Dzień Tolerancji, Dzień Praw Człowieka, Dzień Przyjaciela, Dzień Dobrych Uczynków, dzień 11 listopada

 

 

Cały rok

 

 

Wszyscy nauczyciele

„Dzień Przedszkolaka” – podkreślanie wartości przedszkola w rozwoju i edukacji dzieci.

 

Wrzesień 2022

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

Opracowanie i uzgodnienie z rodzicami systemu motywacyjnego w grupie, wspierającego motywację wewnętrzną dzieci.

         

Wrzesień 2022

 

Wszyscy nauczyciele

Stwarzanie przyjaznego klimatu w grupie, sprzyjającego okazywaniu troskliwości i zainteresowania koleżanką /kolegą z grupy np. organizacja urodzin dzieci w grupie, utrzymywanie kontaktu z nieobecnym chorym dzieckiem poprzez komunikator/pisanie listów, zachęcanie dzieci do wysyłania pocztówek do przedszkola/grupy przedszkolnej z miejsc odwiedzanych przez przedszkolaki ze swoimi rodzinami.

     

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

Wdrażanie do stosowania zwrotów grzecznościowych podczas: powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia

 

 

 

Cały rok

 

 

Wszyscy nauczyciele

Wykorzystywanie literatury w poszukiwaniu przez dzieci prawd moralnych, zrozumieniu świata, kontaktu z pięknem i potrzeby obcowania z nim. Ukazywanie na ich podstawie wartości przyjaźni/koleżeństwa, poszanowania pracy, stosunku do kłamstwa. Np. "O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci" J. Tuwim, "Moi mili" Małgorzata Strzałkowska, "Prawda" Bożena Kozłowska, „Mama ma zmartwienie” Danuta Wawiłow.

     

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

Zaangażowanie przedszkola w akcje charytatywne o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim np. "Góra grosza”, "Nakrętki” ITP., pola nadziei, Herbatka dla seniora

 

 

Cały rok

 

Wszyscy nauczyciele

Anna Szydłowska

Alicja Rudzka

Udział w akcji MEiN: "Razem na święta" zachęcającej dzieci do niesienia pomocy innym, budowanie wspólnot i więzi międzypokoleniowych oraz kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za drugą osobę.

 

 

Grudzień 2022

 

Justyna Radomska

Agata Pyc- Gawron

Zorganizowanie akcji na rzecz schroniska - niesienie pomocy potrzebującym zwierzętom, nauka właściwego zachowania wobec nich

 

 

Listopad 2022

 

Wszyscy nauczyciel

Małgorzata Pietrzyk

Dokarmianie ptaków w karmnikach przedszkolnych.

Zima

Wszyscy nauczyciele

Prezentacja wierszy i piosenek promujących właściwe postawy społeczne

Moje uczucia – uczucia innych .

 

Kwiecień

 

Anna Prask

Udział w projekcie Magiczna Moc bajek

- Cała Polska czyta dzieciom.

     

Cały rok

 

Wszyscy nauczyciele

 

ZADANIE  II

Stymulowanie rozwoju dzieci poprzez kształcenie ich zainteresowań z zakresu pojęć matematycznych z wykorzystaniem zabaw edukacyjnych z elementami kodowania, programowania.

DOSKONALENIE NAUCZYCIELI:

 1.  Udział w szkoleniu stacjonarnym wzbogacającym warsztat pracy o nowatorskie metody i formy wspomagające rozwój kompetencji matematycznych dzieci, szczególnie z zakresu kodowania i programowania.

Termin realizacji: cały rok .

Osoba odpowiedzialna: Dyrektor placówki,  wszyscy nauczyciele.

DOSKONALENIE WARSZTATU PRACY:

 1. Korzystanie z dostępnej bazy materiałów edukacyjnych dostępnych w placówce oraz tworzenie pomocy dydaktycznych, które będą wykorzystywane przez nauczycieli placówki.

Termin realizacji: cały rok.

Osoba odpowiedzialna: wszyscy nauczyciele.

 1. Wzbogacenie bazy dydaktycznej przedszkola o nowe pozycje literatury dotyczące edukacji matematycznej oraz gotowych pomocy które ułatwią organizację zajęć z kodowania.

Termin realizacji: na bieżąco

Osoby odpowiedzialne: Dyrektor placówki

PRACA Z WYCHOWANKAMI:

 

SPOSOBY REALIZACJI:

 

TERMINY:

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metody Gruszczyk-Kolczyńskiej, Kodowanie na dywanie oraz zajęć z elementami programowania

 

Cały rok

 

Wszyscy nauczyciele

Systematyczne prowadzenie zajęć i zabaw matematycznych z wykorzystaniem naturalnych okazów np. owoce, kasztany, przedmioty użytku codziennego.

 

 

Cały rok

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

Wykonanie z dziećmi pomocy dydaktycznych do zajęć z zakresu pojęć matematycznych : waga , zegar miara krawiecka , domino, liczydło, mierzenie pojemności, objętości.

 

 

Cały rok

 

 

Wszyscy nauczyciele

Organizacja na Sali kącików matematyczno-edukacyjnych (np. guziki, zakrętki, patyczki, ) stanowiących okazję do spontanicznego podejmowania przez dzieci działań z zakresu umiejętności matematycznych.

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

Konkursy międzygrupowe „Matematyka dla Smyka” dla starszych grup przedszkolnych.

 

Marzec 2023

 

Justyna Radomska

„Wielkoformatowe gry planszowe” – działania grupowe, projektowanie i wykonanie z dziećmi gier planszowych.

 

 

Cały rok

 

 

Wszyscy nauczyciele

Zorganizowanie rodzinnego konkursu matematyczno-literackiego „Matematyka w wierszykach”.

 

Marzec 2023

 

Agata Pyc- Gawron

Organizacja zajęć i zabaw z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych, korzystanie podczas zajęć z aplikacji dotyczących kodowania np. „Wirtualna mata do kodowania”.

 

 

 

Cały rok

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

Organizowanie wystaw prac plastycznych i kart pracy  nawiązujących do treści matematycznych oraz dotyczących kodowania i programowania

 

 

Marzec 2023

 

 

Alicja Rudzka

Tworzenie sytuacji edukacyjnych mających na celu kształtowanie odporności emocjonalnej tj. gry, łamigłówki, zadania z elementem współzawodnictwa itp.

 

 

Cały rok

 

 

Wszyscy nauczyciele

Udział w Ogólnopolskim Programie "Rozkoduj Nowoczesne Technologie".

 

Cały rok

 

Anna Prask

Udział w ogólnopolskim programie  „Muzyka to  matematyka".

 

Cały rok

 

Agata Pyc- Gawron

Udział w programie

#20minut dla matematyki

 

Cały rok

 

Wszyscy nauczyciele