Przedszkole w Witoszowie Dolnym

58-100 Świdnica

Witoszów Dolny 59

Telefon: 74 853-83-04

              534 048 200

Rekrutacja

KOMUNIKAT W SPRAWIE REKRUTACJI

na rok szkolny 2021/2022

Na Państwa adresy mailowe została przesłana informacja o zakwalifikowaniu dziecka do Przedszkola w Witoszowie Dolnym wraz z potwierdzeniem woli przyjęcia dziecka. Prosimy o sprawdzenia skrzynek mailowych i

w terminie od dnia 19.04 do 22.04.2021r.

 rodzic/opiekun prawny dziecka zakwalifikowanego do przedszkola jest zobowiązany potwierdzić wolę przyjęcia dziecka poprzez złożenie pisemnego oświadczenia –

wg wzoru dostępnego na stronie internetowej przedszkola zakładka Rekrutacja  lub otrzymanego w mailu.

  • Potwierdzenie woli (skan lub zdjęcie)  należy przesłać pocztą elektroniczną na adres:

    przedszkole.witoszow@wp.pl

wydrukowane potwierdzenie woli można także wrzucić do skrzynki pocztowej przy wejściu do przedszkola.

 

WAŻNA INFORMACJA:

Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.