Przedszkole w Witoszowie Dolnym

58-100 Świdnica

Witoszów Dolny 59

Telefon: 74 853-83-04

              534 048 200

Opłaty za przedszkole

UWAGA RODZICE!

NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO !!!

Prosimy o dokonywanie opłat za przedszkole na rachunek bankowy:

10 1600 1462 1749 0487 9000 0002   BNP PARIBAS

opłata za 1 h ponad podstawę programową  (8-13) wynosi 1,14 zł

UCHWAŁA NR LXIV/622/2022 RADY GMINY ŚWIDNICA z dnia 25 sierpnia 2022 r. zmieniająca uchwałę nr LIV/482/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę ŚwidnicaProsimy nie zaokrąglać kwot oraz dokonywać opłat do ...............2022 r.

 

 OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE  ZA .............. 2022.