Przedszkole w Witoszowie Dolnym

58-100 Świdnica

Witoszów Dolny 59

Telefon: 74 853-83-04

              534 048 200

Zimą pomagamy zwierzętom

Cele główne:

- poznawanie zimowych ciekawostek z życia zwierząt leśnych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na sposób przetrwania przez nie zimy;

- rozumienie konieczności dokarmiania ptaków zimą;

- poznawanie ulubionych pokarmów wybranych ptaków;

- posługiwanie się nazwami ptaków: wróbel, gołąb, wrona, sikora;

- rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej;

udział w prostej inscenizacji z podziałem na role, i z dialogami;

- nabywanie odwagi w prezentowaniu się na forum grupy;

- rozwijanie mowy;

ustalanie kolejności wydarzeń w czasie i używaniem określeń z tym związanych: na początku, potem, na koniec;

- wprowadzanie w sens rozwiązywania zadań z treścią wymagających dodawania;

utrwalanie nazw ptaków spędzających zimę w Polsce;

- rozwijanie słuchu fonematycznego;

- zapoznanie z pracą leśnika;

- poszerzanie doświadczeń konstrukcyjnych dzieci;

- rozwijanie wyobraźni i pomysłowości.

 Piosenka
Wszędzie pełno śniegu”

1. Dzieci już czekają, zimy wyglądają.

Sanki już gotowe, ślizgi odjazdowe.

Ref. Ho, ho, ho, hu, hu, hu,

śniegu pełno tam i tu.

Ho, ho, ho, hu, hu, ha,

zima nie jest zła.

Ho, ho, ho, hu, hu, hu,

śniegu pełno tam i tu.

Ho, ho, ho, hu, hu, ha,

zabawa na sto dwa!

2. Dzieci już czekają,

śniegu wyglądają.

Narty już gotowe, buty odlotowe.

Ref. Ho, ho, ho...