Przedszkole w Witoszowie Dolnym

58-100 Świdnica

Witoszów Dolny 59

Telefon: 74 853-83-04

              534 048 200

Mijają dni, miesiące, lata...

Cele ogólne:

- poznawanie tradycji związanych z nastaniem Nowego Roku;

- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat;

- utrwalanie nazw pór roku;

- dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w kolejnych porach roku;

- rozumienie pojęcia czasu poprzez dostrzeganie stałego następstwa dni i nocy oraz pór roku;

nabywanie wprawy w rzutach i łapaniu piłki;

wzbogacenie doświadczeń estetycznych;

- poznanie nowej techniki plastycznej;

- regulowanie siły wydechu;

dostrzeganie rytmicznego następstwa dni tygodnia;

poszerzanie wiedzy na temat przedmiotów służących do odmierzania czasu;

- wzbogacanie słownika: minutnik, klepsydra;

rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej;

- doskonalenie reakcji na ustalony sygnał.

Wiersz 

„Pory roku”
M. Bogdanowicz

Każdy rok ma czworo dzieci,

Które kocha niesłychanie.

I każdemu w równej części,

Świat oddaje we władanie.

Kiedy Wiosna rządzi światem,

Ziemia się pokrywa kwiatem.

Kiedy Lato tron przejmuje,

Słońcu przygrzać rozkazuje.

Gdy przychodzi czas Jesieni,

W sadach owoc się czerwieni.

A gdy Zima berłem skinie,

Świat w śniegowej śpi pierzynie.

Rok za rokiem tak się toczy,

nieodmiennie w tym porządku,

bo gdy jeden się zakończy,

drugi snuje od początku.