Przedszkole w Witoszowie Dolnym

58-100 Świdnica

Witoszów Dolny 59

Telefon: 74 853-83-04

              534 048 200

Tajemnice świata- projekt mleko

Cele dydaktyczno - wychowawcze

 • poszerzanie wiedzy ogólnej w oparciu o opowiadanie;
 • budowanie poczucia wspólnoty podczas zabaw tematycznych;
 • ćwiczenie zgodnej wspólpracy
 • nazywanie produktów mlecznych;
 • tworzenie sytuacji sprzyjających rozwijaniu mowy i kształtowaniu umiejętności wypowiadania się;
 • utrwalanie kulturalnych zachowań w miejscach publicznych
 • przeliczanie elementów w dostępnym zakresie;
 • doskonalenie umiejętności matematycznych;
 • utrwalanie wiedzy dotyczącej mleka
 • wsłuchiwanie się w dźwięki występujące w otoczeniu;
 • umiejętność odróżniania dźwięków przyjemnych od nieprzyjemnych;
 • odczuwanie pozytywnych emocji podczas działań z muzyką relaksacyjną
 • poznanie etapów przygotowania masła;
 • doskonalenie sprawności motorycznych;
 • odczuwanie satysfakcji z samodzielnie przygotowanych produktów
 • wyrażanie w rozmowie szacunku wobec innych osób
 • wdrażanie do uważnego słuchania utworu literackiego
 • doskonalenie kompetencji językowych
 • kształtowanie postawy zaciekawienia otaczającym światem
 • doskonalenie orientacji przestrzennej;
 • ćwiczenie motoryki dużej podczas zabaw muzyczno-ruchowych
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego planowania pracy
 • ćwiczenie w klasyfikowaniu i segregowaniu przedmiotów
 • ćwiczenie uważnego słuchania poleceń i stosowania się do nich
 • budzenie wrażliwości muzycznej
 • ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z porażką
 • wyrażanie samoekspresji w różnych formach aktywności
 • wyzwalanie naturalnej ekspresji w tańcu
 • pobudzanie percepcji wzrokowej i dotykowej
 • rozwój umiejętności manualnych
 • umiejętność wykorzystania własnych zdolności podczas zabaw
 • rozwijanie zamiłowania do śpiewu i zabaw rytmicznych
 • rozwijanie poczucia przynależności do grupy
 • doskonalenie umiejętności wykonywania coraz trudniejszych zadań
 • nawiązywanie bliższych relacji z innym
 • utrzymywanie porządku w sali po zabawie

 

Piosenka pt. "Szalona krowa"

Lala, la, la.  
  Widziałem dziś 
szaloną  krowę
ona ma bardzo dużą głowę
i nogi krzywe niesłychanie
 tańczy na trawiastym dywanie.
 
Czasami się porusza naprzód
ale najczęściej sunie tyłem
z miejsca się krową zachwyciłem
gdy ją w tym tańcu zobaczyłem
 
 Szalona krowa
  tancerka ognista    
 oj, Szalona krowa
  i narowista