Przedszkole w Witoszowie Dolnym

58-100 Świdnica

Witoszów Dolny 59

Telefon: 74 853-83-04

              534 048 200

Mali odkrywcy

Cele dydaktyczno - wychowawcze

 • rozwijanie wiedzy ogólnej;
 • czerpanie radości z przekazywania wiedzy i umiejętności innym;
 • budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby
 • poznanie rodzajów mleka;
 • rozwijanie zdolności komunikacyjnych;
 • wyrażanie w rozmowie szacunku wobec innych osób
 • wdrażanie do uważnego słuchania utworu literackiego
 • doskonalenie kompetencji językowych
 • kształtowanie postawy zaciekawienia otaczającym światem
 • doskonalenie orientacji przestrzennej;
 • ćwiczenie umiejętności konstruowania budowli przestrzennych;
 • dostrzeganie znaczenia hodowli zwierząt
 • odróżnianie niskich i wysokich dźwięków;
 • rozwijanie słuchu muzycznego;
 • ćwiczenie motoryki dużej podczas zabaw muzyczno-ruchowych
 • rozwijanie kreatywności w zabawach z użyciem produktów spożywczych;
 • kształtowanie umiejętności koncentracji uwagi na zadaniu;
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego planowania pracy
 • ćwiczenie w klasyfikowaniu i segregowaniu przedmiotów
 • ćwiczenie uważnego słuchania poleceń i stosowania się do nich
 • budzenie wrażliwości muzycznej
 • ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z porażką
 • wyrażanie samoekspresji w różnych formach aktywności
 • wyzwalanie naturalnej ekspresji w tańcu
 • pobudzanie percepcji wzrokowej i dotykowej
 • rozwój umiejętności manualnych
 • umiejętność wykorzystania własnych zdolności podczas zabaw
 • rozwijanie zamiłowania do śpiewu i zabaw rytmicznych
 • rozwijanie poczucia przynależności do grupy
 • doskonalenie umiejętności wykonywania coraz trudniejszych zadań
 • nawiązywanie bliższych relacji z innym
 • utrzymywanie porządku w sali po zabawie

 

Wiersz pt. "Sroczka"

Sroczka kaszkę warzyła.

Dzieci swoje karmiła.

Temu dała – na łyżeczce.

Temu dała – na miseczce.

Temu dała – na spodeczku.

A dla tego nic nie miała!

Frrrr! Po więcej poleciała.