kalendarium

Niedziela, 2018-03-18

Imieniny:

Edwarda, Narcyza
kalendarium koniecstatystyki
  • Odwiedziło nas: 191579 osób
  • Do końca roku: 288 dni
  • Do wakacji: 96 dni
statystyki koniecnewsletternewsletter koniec
Logo BIP

Rozkład Dnia

Jesteś tu: » Strona główna » Rozkład Dnia

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu w Witoszowie Dolnym

 

7.00 –  8.00 Schodzenie się dzieci. Zabawy i czynności swobodnie podejmowane przez dzieci. Udział dzieci w zabawach inspirowanych przez nauczycielkę. Zabawy i zajęcia indywidualne i w małych grupach. Ćwiczenia poranne lub zabawa ruchowa. Planowanie czynności na cały dzień.


 

8.00 - 13.00                REALIZACJA TREŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 

8.00 – 8.45

Zabawy integracyjne w grupie i ćwiczenia  wspierające rozwój dziecka (np. ćwiczące funkcje poznawcze, percepcje, grafomotorykę). Prowadzenie obserwacji pedagogicznej. Zabawy dowolne, kontakty indywidualne, rozmowy kierowane, zabawy dydaktyczne, gry i zabawy stolikowe, zabawy integracyjne, zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne. Rozmowy kierowane z dziećmi zgodne z tematyką kompleksową i zainteresowaniami dzieci.


8.45 - 9.00

zabawa ruchowa lub zestaw ćwiczeń porannych, ćwiczenia logorytmiczne.


9.00 – 9.30

Przygotowanie do śniadania: czynności higieniczne i sanitarne. Śniadanie - kształtowanie nawyków higienicznych i kulturalnych. Prace porządkowe po śniadaniu. 


9.30- 10.00

Zajęcia dydaktyczne organizowane wg założeń podstawy programowej zgodnie programem wychowania przedszkolnego przy wykorzystaniu przygotowanych przez nauczyciela materiałów i środków dydaktycznych. Tworzenie okazji do działań z wykorzystaniem róznych technik twórczych.


10.00 – 10.30

Zajęcia dydaktyczne organizowane wg założeń podstawy programowej zgodnie z programem wychowania przedszkolnego - dzieci starsze.


Zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela - dzieci młodsze.

 

10.30 – 12. 00

Zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela. Prace porządkowo-gospodarcze. Swobodne zabawy w ogrodzie przedszkolnym podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem urządzeń ogrodowych i sprzętu sportowego lub organizowane przez nauczyciela. Obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe na powietrzu, zajęcia sportowe, zabawy ruchowe ze śpiewem i tańcem.

 

12.00 – 12.30

Przygotowanie do obiadu: czynności higieniczne i sanitarne. Obiad - kształtowanie nawyków higienicznych i kulturalnych.

 

12.30 – 13.00

Odpoczynek dzieci z wykorzystaniem technik relaksacyjnych; słuchanie muzyki. Słuchanie głośnego czytania przez nauczyciela lub nagranej literatury dziecięcej.

 

13.00 – 14.00 Zabawy dowolne wynikające z zainteresowań dzieci, gry i zabawy stolikowe, zabawy integracyjne, zabawy ruchowe. Indywidualna praca stymulująca lub korekcyjno – kompensacyjna. Kontakty indywidualne.


14.00 - 14.30 Podwieczorek. Wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych, związanych ze spożywaniem posiłków.


14.30 - 16.00 Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci. Kontakty indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.

Opracowanie: szkolnastrona.pl