Przedszkole w Witoszowie Dolnym

Opłaty za przedszkole

 Szanowni Państwo


           W związku z obowiązującymi od 1 stycznia 2018 r. zapisami art. 52 ust. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2023), które określają publicznoprawny charakter opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (w miejsce ich dotychczasowego cywilnoprawnego charakteru), nie ma obecnie podstaw prawnych do zawierania przez dyrektorów przedszkoli umów cywilnoprawnych z rodzicami, określających wysokość i zasady wnoszenia opłat. Z tego względu informuję, że umowy o świadczenie usług przedszkolnych dla Państwa dziecka  tracą moc.


          Ponadto informuję, że opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego od 1 marca 2018 r. należy wnosić po zakończonym miesiącu do 15 dnia następnego miesiąca, za faktyczną liczbę godzin  korzystania przez Państwa dziecko z usług przedszkolnych.


          Zgodnie z powyższą zmianą w miesiącu maju 2018 otrzymają Państwo informację o kwocie opłaty za przedszkole za miesiąc kwiecień (po odliczeniu nieobecności w miesiącu kwietniu oraz marcu).


W miesiącu kwietniu nie dokonujemy opłaty za przedszkole, opłacamy tylko posiłki.

 


dyrektor przedszkola

Renata Piotrowska