Przedszkole w Witoszowie Dolnym

Opłaty za przedszkole

 

UWAGA RODZICE!

Prosimy o dokonywanie opłat za przedszkole na rachunek bankowy:

26 9575 0004 0000 1451 2000 0020

Prosimy nie zaokrąglać kwot oraz dokonywać opłat do 15 każdego miesiąca

 

 

ODPŁATNOŚCI-PAŹDZIERNIK 2018
KOD DZIECKA Kwota   do zapłaty
ODDZIAŁ I
1/1/CM 52,00 zł
1/4/FF 63,00 zł
1/5/GK 20,00 zł
1/22/KM 44,00 zł
1/7/KF 16,00 zł
1/100/KN 16,00 zł
1/12/KA 42,00 zł
1/13/KS 38,00 zł
1/14/KK 22,00 zł
1/15/ME 13,00 zł
1/18/PM 12,00 zł
1/19/PM 12,00 zł
1/23/WZ 84,00 zł
1/24/WM 36,00 zł
ODDZIAŁ II
2/25/BB 42,00 zł
2/26/DI 92,00 zł
2/28/FK 7,00 zł
2/30/GA 84,00 zł
2/31/GA 51,00 zł
2/32/HN 56,00 zł
2/33/HF 28,00 zł
2/34/KZ 40,00 zł
2/35/KA 21,00 zł
2/36/KM 17,00 zł
2/37/KA 19,00 zł
2/38/MK 32,00 zł
2/39/ML 46,00 zł
2/40/MK 19,00 zł
2/41/MJ 20,00 zł
2/42/RM 18,00 zł
2/43/SK 45,00 zł
2/45/TJ 30,00 zł
2/46/UD 92,00 zł
2/47/WJ 22,00 zł
2/48/WN 24,00 zł
2/49/ZN 45,00 zł
ODDZIAŁ III
3/51/BJ 40,00 zł
3/52/BK 51,00 zł
3/53/BF 69,00 zł
3/58/KD 66,00 zł
3/59/MA 17,00 zł
3/60/MS 21,00 zł
3/61/NJ 40,00 zł
3/62/PH 84,00 zł
3/63/RJ 84,00 zł
3/64/SS 51,00 zł
3/69/UM 34,00 zł
3/72/WE 36,00 zł
3/73/ZH 92,00 zł
ODDZIAŁ IV
4/80/GN 26,00 zł
4/81/HM 32,00 zł