Przedszkole w Witoszowie Dolnym

Opłaty za przedszkole

 

UWAGA RODZICE!

Prosimy o dokonywanie opłat za przedszkole na rachunek bankowy:

26 9575 0004 0000 1451 2000 0020

Prosimy nie zaokrąglać kwot oraz dokonywać opłat do 15 każdego miesiąca

 

ODPŁATNOŚCI-GRUDZIEŃ 2018
KOD DZIECKA Kwota do zapłaty
ODDZIAŁ I
1/1/CM 44,00 zł
1/4/FF 18,00 zł
1/5/GK 7,00 zł
1/22/KM 20,00 zł
1/7/KF 12,00 zł
1/100/KN 12,00 zł
1/8/KW 7,00 zł
1/12/KA 16,00 zł
1/13/KS 14,00 zł
1/14/KK 10,00 zł
1/15/ME 6,00 zł
1/18/PM 24,00 zł
1/19/PM 24,00 zł
1/23/WZ 24,00 zł
1/24/WM 21,00 zł
ODDZIAŁ II
2/25/BB 15,00 zł
2/26/DI 64,00 zł
2/28/FK 15,00 zł
2/30/GA 52,00 zł
2/31/GA 33,00 zł
2/32/HN 36,00 zł
2/33/HF 28,00 zł
2/34/KZ 30,00 zł
2/35/KA 14,00 zł
2/36/KM 12,00 zł
2/37/KA 15,00 zł
2/38/MK 30,00 zł
2/39/ML 22,00 zł
2/40/MK 13,00 zł
2/41/MJ 9,00 zł
2/42/RM 9,00 zł
2/43/SK 12,00 zł
2/45/TJ 39,00 zł
2/46/UD 68,00 zł
2/47/WJ 20,00 zł
2/48/WN 10,00 zł
2/49/ZN 6,00 zł
ODDZIAŁ III
3/51/BJ 30,00 zł
3/52/BK 44,00 zł
3/53/BF 42,00 zł
3/58/KD 42,00 zł
3/59/MA 13,00 zł
3/60/MS 14,00 zł
3/61/NJ 16,00 zł
3/62/PH 60,00 zł
3/63/RJ 52,00 zł
3/64/SS 45,00 zł
3/67/TW 13,00 zł
3/69/UM 28,00 zł
3/72/WE 26,00 zł
3/73/ZH 52,00 zł
ODDZIAŁ IV
4/80/GN 16,00 zł
4/81/HM 26,00 zł