Przedszkole w Witoszowie Dolnym

Opłaty za przedszkole

 

UWAGA RODZICE!

Prosimy o dokonywanie opłat za przedszkole na rachunek bankowy:

26 9575 0004 0000 1451 2000 0020

Prosimy nie zaokrąglać kwot oraz dokonywać opłat do 15 każdego miesiąca

 

 

odpłatności czerwiec 2018

Lp.

KOD

Kwota do zapłaty

ODDZIAŁ I

1

1/1/ID

45,00 zł

2

1/2/AG

64,00 zł

3

1/3/BG

45,00 zł

4

1/4/KL

54,00 zł

5

1/5/AKG

38,00 zł

6

1/6/SK

7,00 zł

7

1/7/SK

7,00 zł

8

1/8/KK

19,00 zł

9

1/9/DM

18,00 zł

10

1/10/SM

19,00 zł

11

1/11/MN

40,00 zł

12

1/13/KM

20,00 zł

13

1/15/KHS

80,00 zł

14

1/12/DT

16,00 zł

15

1/16/AWU

44,00 zł

16

1/17/MW

28,00 zł

17

1/18/MW

20,00 zł

18

1/23/WZ

80,00 zł

19

1/72/AM

16,00 zł

20

1/73/MB

20,00 zł

21

1/75/UC

34,00 zł

21

1/78/JC

64,00 zł

ODDZIAŁ II

1

2/19/RB

        40,00 zł

2

2/20/IB

42,00 zł

3

2/21/AB

        57,00 zł

4

2/22/EDB

        38,00 zł

5

2/24/KK

        48,00 zł

6

2/25/GM

          9,00 zł

7

2/26/KM

        20,00 zł

8

2/70/PN

        28,00 zł

9

2/27/BP

        72,00 zł

10

2/76/JG

10,00 zł

11

2/28/PP

        26,00 zł

12

2/29/KR

        60,00 zł

13

2/30/KHS

        64,00 zł

14

2/31/BS

        54,00 zł

15

2/32/JS

        54,00 zł

16

2/71/KU

        26,00 zł

17

2/36/MW

        30,00 zł

18

2/33/PW

        28,00 zł

19

2/34/KZ

        60,00 zł

20

2/35/KZ

        60,00 zł

ODDZIAŁ III

1

3/39/MB

        22,00 zł

2

3/42/ID

        45,00 zł

3

3/43/DJ

        34,00 zł

4

3/44/KS

        26,00 zł

5

3/48/JK

42,00 zł

6

3/51/DM

        33,00 zł

7

3/57/KSZ

        80,00 zł

8

3/58/AWU

        48,00 zł

ODDZIAŁ IV

1

4/63/MH

14,00 zł

2

4/64/BMJ

28,00 zł

3

4/65/SM

15,00 zł

4

4/67/BS

19,00 zł

5

4/68/PS

14,00 zł

6

4/69/MW

28,00 zł