Przedszkole w Witoszowie Dolnym

Opłaty za posiłki


Proszę o dokonywanie opłat za posiłki  na rachunek bankowy:


FIRMA CATERINGOWA :„ BONO” ZBIGNIEW KRZYŻANIAK UL. FABRYCZNA 1, 58- 125 PSZENNO,  TEL. 693-470-974


13  1020  5138  0000  9402  0061 6383


PROSZĘ  O WPISANIE  IMIENIA I NAZWISKA  DZIECKA  ORAZ  PRZEDSZKOLE  WITOSZÓW  DOLNY

 

PROSZĘ O TERMINOWE WPŁATY.

 

Prosimy nie zaokrąglać kwot oraz dokonywać opłat do 15 każdego miesiąca.

 


Dyrektor Przedszkola